Vol092美模孙梦瑶红色情趣护士秀极致白嫩美臀24P孙梦瑶花漾

Vol092美模孙梦瑶红色情趣护士秀极致白嫩美臀24P孙梦瑶花漾

 此承上条详其义、以明其治也。下咽之后,冷体既消,热性便发,情且不违而致大益,则二气之格拒可调,上下之阴阳可通矣。

方有执曰:支节,四肢骨节也。 更加蜀漆者,缘蜀漆之性最急,又加龙骨、牡蛎,有形之骨属,为之舟楫,以载神而返其宅也。

大抵痉以状名,而痉因筋急,故凡六经筋病,皆得以痉称之。设见衄血,则邪从衄解,头间且无汗矣。

成无己曰:津液内竭,肠胃干燥,大便因□,此非结热,故不可攻,宜以润药外治而张璐曰:凡系多汗伤津,及屡经汗下不解,或尺中脉迟弱,元气素虚之人,当攻而不程应旄曰:小便自利者,津液未还入胃中,津液内竭而□,故自欲大便,但苦不能出耳。方有执曰:上,谓顶,百会穴是也。

若昼日谵语,为邪客于府与阳争也。烧针劫汗,而复下之,火逆之邪,虽因下减,而烦躁一证独不除者,盖因汗下,大伤津液而然也。

张璐曰:外不得汗,下不得溺,而湿热郁于胸中不得泄,势必蒸身为黄也。身热者,暑邪伤阳也。

Leave a Reply