Vol749女神王雨纯三亚旅拍脱粉色外衣露白色内衣配白丝吊袜诱惑写真73P王雨纯尤蜜荟

Vol749女神王雨纯三亚旅拍脱粉色外衣露白色内衣配白丝吊袜诱惑写真73P王雨纯尤蜜荟

用薄荷散、人参羌活散之类解之,甚者,抱龙丸。遂朝以六味地黄丸,夕以异功散及蚵蟆丸而痊。

大抵始病而热者,邪气胜则实也;终变为寒者,真气夺则虚也;久病而热者,内真寒而外假热也。用秘旨安神丸及四物汤加防风、酸枣一小儿潮热发搐,痰涎上涌,手足指冷,申酉时左腮青色隐白。

黄芍药汤治衄多岁,面黄眼涩,多眵手麻。自用发散降火之剂,风痰不退,发热益甚。

此肝经血盛之症,用小柴胡汤加生地黄、乌梅治之而愈。命门火衰,不能生土者,用八味丸补之,禀赋胃气不足,亦用此丸。

 壮热饮水喘闷,宜用泻白散。使君子丸治五疳,脾胃不和,心腹膨胀,时复作痛,不食渐瘦,并宜服之。

何谓三十二日长骨添精神?用补中汤多加炮姜,益以生姜二两,及口而疟止,面色青黄相错,更患痢。

Leave a Reply