VOL236嫩模晗大大Via私房黑色内衣户外比基尼秀苗条身材性感写真106P晗大大嗲囡囡

VOL236嫩模晗大大Via私房黑色内衣户外比基尼秀苗条身材性感写真106P晗大大嗲囡囡

至加减有法者,如异功散之理气,橘半六君之去痰,香砂六君之温胃,加竹沥、姜汁之治半身不遂,七味白术散之去热治泻,均极妥善。故香港脚之人,皆不得大补,亦不得大泻。

心热则惊,肝热则搐;所以搐者风也。  故用麻黄以发汗,桂枝以去风,参用葛根,以阻其入阳明之路。

 牛蒡子疏喉中风壅之痰,荆芥穗清膈间风壅之热,生甘草缓喉中风壅之气。麻黄汤中本用桂枝,可见仲景治寒未尝不兼治风,则风寒两伤营卫者用麻黄汤亦足矣,而必加石膏等三味者盖因风寒两伤营卫,非但伤风伤寒之可比,郁热必倍加。

<篇名>四物汤加黄芩黄柏槐花方当归芍药川芎生地黄酒黄芩酒黄柏炒槐花痔漏,广肠之毒也。东南之土卑湿,人人有痰,然而不病者,气壮足以行其痰也。

非但明目,乃亦延年。 肺鸣者,火来乘金,不得其平而自鸣,今之喘急是也。

 忌猪羊血,绿豆粉、冷滑之物。故用香附、苍术、抚芎以顺气,栀子以泻火,山楂、神曲、砂仁以消食。

Leave a Reply