No5043模特筱慧室内场景主题情趣黑色网格服饰秀火辣身材极致诱惑写真55P筱慧秀人网

No5043模特筱慧室内场景主题情趣黑色网格服饰秀火辣身材极致诱惑写真55P筱慧秀人网

又曰:涕泣者,脑也。如此溯本穷源,阳虚阴虚,一切移热、蓄热、蓄尿、蓄血、癃闭诸证,有由来矣。

午后热,不可发汗,汗之则阳亡。 逆者,逆其气机之欲往。

 而又曰补坎者,盖以火之根在下也。此皆后人之不明,姑惜巳身之太过,日月积累,酿出别证,以致死亡,尚不觉悟,良可衰也。

以阳治阴,即益火之源,以消阴翳。治法仍宜升举其所陷之邪,如桂枝汤加葛根之法是也。

学者切切不可一味见病治病,务要将内外病形,阴阳实据,熟悉胸中,方不致误人性命也。其人定多嗜卧,少气懒言为准。

如白虎汤则人参可用矣,建中汤则黄芪可用矣,四逆散则当归可用矣,炙甘草汤则地黄可用矣。[眉批]委谢痈壅,晰义精确,一虚一实,判若列眉。

Leave a Reply