Vol317李可可户外黑色情趣内衣大胆写真25P李可可美媛馆

Vol317李可可户外黑色情趣内衣大胆写真25P李可可美媛馆

若因肝经虚热,或因克伐真气,虚热生风者,宜用异功散、地黄丸补之。一小儿干啼,面青或赤,手足并热。

若乳母肝心二经有热者,用栀子清肝散。窃谓仰面卧者,因其心胸实热,故喜仰面而向虚也。

古人治法,大率如此。一小儿久痢作渴,发热饮汤,用白术散为主,佐以人参二两,黄连一两炒黑,为丸,时服数一小儿作泻不乳,服克伐之剂,变痢腹痛后重,余用补中益气汤送香连丸,又用香砂助胃膏一小儿伤乳食,不时呕吐,杂用消导之剂,变痢不止,先用六君、木香渐愈;后用七味白术一小儿伤乳食,吐泻变赤痢,后重腹痛,先用香连丸而愈。

虚濡者有气,又主慢惊。各治其母,而子悉愈。

当归散治脏寒腹痛面青手冷,夜啼不乳。夫小儿肌肤未密,外邪易伤,肝为相火,其怒易发。

 若烦而头痛短气,口干咽燥不渴者虚也,用四君加芎、归。若停食吐泻,小便短少,腹胀作痛,用此以分利之。

Leave a Reply